Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
zemin büyütmesi. (İng. ground amplification)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:28
zemin büyütmesi. (İng. ground amplification); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Yerel zemin koşulları nedeni ile ana kayada ölçülen ivme değerlerinin zemin yüzeyinde artması durumu.
Yorumlar
Kod: TPIWP