Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
zemin hakim periyodu (İng. soil fundamental period)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:28
zemin hakim periyodu (İng. soil fundamental period); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Ana kaya üzerindeki zemin katmanlarının bir bütün olarak doğal titreşim özelliklerinin temsil edildiği tipik periyod. Bu değer, yerinde S dalga hızı ölçümleri, gerçek deprem kayıtları, mikrotremor ölçümleri, zeminlerin matematik modellenmesi gibi yöntemler kullanılarak belirlenmektedir.
Yorumlar
Kod: 96XC5