B Harfi ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler
B Harfi ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler babayiğit-namert bacaksız-uzunboylu bağımlı-özgür bağımsızlık-tutsaklık bağışlamak-cezalandırmak bağlamak-çözmek bağnaz-çağdaş,aydın bahadır-korkak bahtiyar-mutsuz bakımlı-harap
baki-fani,ölümlü bakir-bozulmuş,işlenmiş balaban-bücür baliğ-toy baltalamak-kolaylaştırmak barbar-medeni barışmak-küsmek barışmak-savaşmak barış-savaş bariz-gizli
basılı-elyazmalı basit-zor başarı-başarısızlık başeğmek-isyanetmek başıboş-kayıtlı,bağlı başlamak-bitirmek başlangıç-bitiş başörtülü-başıaçık başsız-liderli,amirli baş-son
batı-doğu batıl-doğru,hakiki batmak-çıkmak batmak-kalkınmak battal-zarif,kibar bayağı-bayar bayat-taze baygın-diri,canlı bayılmak-ayılmak baysal-huzursuzluk
bazen-herzaman bebe-yaşlı bedava-ücretli bedbaht-talihli,mutlu bedbin-iyimser beddua-dua bedelli-bedava bedelsiz-paralı bed-güzel,iyi beka-geçicilik,fanilik
bekâr-evli beleş-paralı belgin-kapalı,namsız belgisiz-belli belki-kesinlikle bembeyaz-simsiyah bencil-fedakar benzer-ayrı,farklı beraat-suçlanma beraber-ayrı
berbat-iyi,temiz,güzel bereket-kıtlık,azlık berk-çürük,yumuşak beşerî-hayvanî,hayvansal beter-çokiyi,âlâ beyan-gizleme,saklıtutma beyaz-siyah,kara bezgin-istekli bıkmak-doyamamak biçare-mutlu,talihli
bihaber-haberli bilahare-önce bildik-yabancı bileşik-yalın,basit bilge-cahil bilimsel-bilimdışı bilinen-meçhul binici-yaya,piyade biniş-iniş bir-ayrı
biraz-çok birey-topluluk birikmek-eksilmek birinci-sonuncu bitap-dinç,kuvvetli bitaraf-taraflı,yanlı bitkin-diri,canlı bivefa-vefalı bol-az,kıt bol-dar
bolluk-kıtlık bonkör-cimri borç-alacak boş-anlamlı boşanmak-evlenmek boşboğaz-ağzısıkı boş-dolu boşlamak-ilgilenmek boylam-enlem boyunduruk-serbestlik
bozgun-zafer bozmak-yapmak bozuk-sağlam böke-korkak bölme-çarpma bölük-bütün bön-uyanık buçuk-tam budala-zeki buhran-ferahlık
bulanık-duru,berrak bulmak-kaybetmek bunak-aklıbaşında bunalım-ferahlık,rahatlık buyruk-rica,istirham bütün-eksik,parçalı büyük-küçük