D Harfi ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler
D Harfi ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler dağınık-toplu,düzenli dahil-hariç dahili-harici daima-zamanzaman daim-fani,bazen daimi-geçici dalaşmak-iyigeçinmek dalgalı-durgun,sakin damgalı-temizeçıkmış dar-geniş
dargın-barışık darılmak-barışmak darmadağın-derlitoplu davacı-davalı dayanıklı-çürük değerli-kıymetsiz,adi değersiz-kıymetli,erdemli değişik-alışılmış değişken-durağan dejenere-soylu
dekolte-kapalı deli-akıllı deliksiz-aralıklı delirmek-akıllanmak deniz-kara densiz-terbiyeli,saygılı derin-sığ derlemek-dağıtmak dert-derman despot-demokrat
devrim-evrim dezavantaj-avantaj dışarı-içeri dış-iç dik-eğik dikey-yatay dikit-sarkıt dikkafalı-geçimli dikkatli-dalgın dilaver-korkak
dilbaz-suskun,sessiz dilber-çirkin dinamik-hareketsiz,sabit dinç-bitkin dingin-hareketli dinibütün-dinsiz,ateist dinsiz-dindar,dinibütün dip-baş,enüst direnmek-boyuneğmek diri-ölü
diri-solmuş disiplin-düzensizlik dişi-erkek dişli-güçsüz doğal-yapay doğmak-batmak doğmak-ölmek doğru-eğri doğrulamak-yalanlamak doğru-yanlış
doğu-batı,garp doğum-ölüm doğurgan-kısır dolaylı-doğrudan,aracısız dolu-boş donuk-parlak doruk-dip dost-düşman doymak-acıkmak dönek-kararlı,güvenilir
dönüş-gidiş dövmek-sevmek dövüş-barış dua-beddua dul-evli durağan-dinamik dur-git durgun-hareketli,dalgalı duru-bulanık duygulu-hissiz,gamsız
duygusuz-içli,hassas düğüm-çözüm dünya-ahiret dünyevi-uhrevi dürüst-hileci düş-gerçek düşman-dost düşmek-kalkmak düz-eğri düzenbaz-doğru,dürüst
düzmece-gerçek