G Harfi ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler
G Harfi ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler gafil-uyanık gaflet-uyanıklık gaip-ortada,meydanda galeyan-durgunluk,dinginlik galibiyet-mağlubiyet galip-mağlup gamlanmak-sevinmek gammaz-arabulucu gam-sevinç,neşe gani-fakir
ganigani-az garaz-dostluk garp-doğu,şark gavur-dindar gavur-merhametli gayet-pekaz gayri-bundanönce gebermek-yaşamak gece-gündüz gecikmek-erkengelmek
geç-erken geçici-kalıcı geçimsiz-uysal geçinmek-açkalmak geçinmek-kavgaetmek geçmiş-gelecek gelecek-geçmiş,mazi gelir-gider gelişigüzel-özenli gelişmek-gerilemek
gençlik-ihtiyarlık genç-yaşlı genel-özel geniş-dar genişlemek-daralmak genleşme-büzüşme gerçek-hayal gerçek-sahte,yalan gerdirmek-gevşetmek gerekli-lüzumsuz
gereksiz-lüzumlu,yararlı gerici-aydın geri-gelişmiş,medeni geri-ileri geveze-suskun,ketum gevşek-sıkı,gergin gezmek-durmak gıptaetmek-iğrenmek gıyaben-yüzyüze,şahsen gider-gelir
gidiş-geliş,dönüş girinti-çıkıntı giriş-çıkış girişken-pısırık,çekingen girmek-çıkmak gitmek-gelmek,dönmek giyinmek-soyunmak gizlemek-açıklamak gizlemek-göstermek gizlice-alenen,açıkça
gizli-görünür,belli göçebe-yerleşik göçmek-yerleşmek göğüs-sırt gök-yer gömmek-çıkarmak görgülü-kaba görgüsüz-nazik,kibar görkemli-sade,gösterişsiz görkem-sadelik,basitlik
görmüşgeçirmiş-deneyimsiz görünmek-kaybolmak gösterişli-sade göstermek-gizlemek götürmek-getirmek gözüpek-korkak,çekingen gözütok-açgözlü grev-işbaşı gurbet-sıla,yurt güç-kolay
güçlü-kuvvetsiz,zayıf güdümlü-bağımsız gül-ağla güleç-somurtkan gülmek-ağlamak günah-sevap gündüz-gece güney-kuzey gürbüz-sıska,cılız gür-seyrek
gürültü-sessizlik güzel-çirkin güzide-sıradan,rastgele