H Harfi ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler
H Harfi ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler haberleşmek-ilgiyikesmek haberli-bihaber hadsiz-sınırlı hafi-açık,belli hafif-ağır hafiflik-ağırlık hafifmeşrep-ağırbaşlı hakaret-iltifat hakikat-hayal hakikat-yalan
hakiki-yalan hakir-değerli,üstün hakkaniyet-adaletsizlik hakkıyla-gelişigüzel halef-selef,öncül halis-katışık,kirli halsiz-dinç haluk-terbiyesiz hamarat-tembel ham-idmanlı
ham-olgun,yetişmiş hanım-bey,erkek haram-helal harcamak-biriktirmek hareketli-durgun harici-dahili hariç-dahil harp-sulh,barış hasım-dost has-katışık
hassas-vurdumduymaz hastalık-sağlık hasta-sağlıklı,dinç haşarı-uslu haşin-yumuşak,uysal haşlamak-okşamak,sevmek hatırlamak-unutmak havadar-havasız,izbe hayal-gerçek hayasız-terbiyeli
hayati-önemsiz hayat-ölüm haya-utanmazlık hayır-evet hayırlı-yararsız hayırsız-yararlı hayır-şer,kötülük haylaz-çalışkan haylaz-uslu hayli-az
haysiyetli-onursuz haysiyetsiz-onurlu haz-acı hazır-ısmarlama hazırlıksız-amade helal-haram hep-hiç herkes-hiçkimse hesaplı-pahalı hezimet-zafer,galibiyet
hıncahınç-bomboş hırçın-uysal hırgür-geçim hızlı-yavaş hiciv-övgü hicvetmek-övmek hicviye-methiye hisli-duygusuz hissiz-duygulu,içli hoppa-ağırbaşlı
hor-değerli hoşlanmak-beğenmemek hoş-nahoş,sevimsiz hususi-genel,umumi hücum-geriçekilme hükümsüz-geçerli hür-esir hürriyet-tutsaklık hüzünlü-sevinçli,şen hüzün-sevinç