Y Harfi ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler
Y Harfi ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler yabani-evcil,medeni yadsımak–kabuletmek yad-tanıdık yahşi-çirkin,kötü yakalamak-kaçırmak yakın-uzak(ırak) yakışıklı-çirkin,biçimsiz yaklaşık-tamolarak yalandan-sahiden,gerçekten yalan-gerçek,hakikat
yalın-süslü,gösterişli yalıtkan-iletken yandaş-karşıt yanılmak-bilmek yanıt-soru yanlış-doğru yanlı-tarafsız,bitaraf yanmak-sönmek yansız-yandaş,taraflı yapay-doğal
yapıcı-yıkıcı,kırıcı yapım-yıkım yaramaz-uslu yarar-zarar yâren-yabancı,el yaslı-şen yas-neşe,sevinç yaş-kuru yaşlı-genç yatılı-gündüzlü
yavaş-hızlı yaya-atlı,süvari yayılmak-toplanmak yazılı-sözlü yaz-kış yazmak-silmek yedek-asil yegâne-fazla,çok yeğ-kötü,fena yekta-çok
yeni-eski yenik-galip yenilgi-galibiyet yerli-yabancı yermek-beğenmek,övmek yeterli-kifayetsiz yetişkin-1.küçük,ufak.2.ham yetkin-eksik,kusurlu yıkıcı-yapıcı yıkık-sağlam
yıkım-yapım,onarım,imar yılışık-ciddi,ağırbaşlı yırtıcı-evcil yiğit-korkak,cesaretsiz yiğitlik-korkaklık yoğun-seyrek yokluk-varlık,bolluk yoksul-varsıl yokuş-iniş yok-var,mevcut
yolsuz-uygun,yasal yorgun-dinç,zinde yukarı-aşağı yumuşak-katı,sert yurtsever-vatanhaini yüce-alçak yüksek-alçak yüksek-alçak yürekli-korkak,ödlek yüreksiz-cesur
yüzakı-yüzkarası yüzsüz-mahcup,çekingen yüzükoyun-sırtüstü