Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
zorunlu deprem sigortası (İng. compulsory earthquake insurance)
  31 Mart 2018 Cumartesi , 21:28
zorunlu deprem sigortası (İng. compulsory earthquake insurance); Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğa kaynaklı afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya sağlanan kredi ile yapılan meskenlerde depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem nedeniyle ortaya çıkan yangın, infilak, dev dalga (tsunami) ve yer kayması sonucu oluşan maddi zararların, belirlenen sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alındığı zorunlu sigorta.
Yorumlar
Kod: DA2G9